فروش بیشتر و مشتری وفادار را از ما بخواهید.

فروشگاهتان را بدون صرف هزینه در محله خود و به مخاطبینتون و یا به کاربران آنلاین معرفی کنید و ما کاربران را به فروشگاه شما هدایت می کنیم. با عضویت فروشگاهتان در امتیاز فروش بیشتر و مشتری وفادار را از ما بخواهید.

Slide

امتیاز چه مزیتی برای کسب و کارها دارد؟

افزایش فروش

در سیستم یکپارچه ی اپلیکیشن امتیاز، به واسطه ی ویژگی بازگردانده شدن درصدی از مبلغ خرید به حساب مشتری، ھمچنین امکان پس انداز برای تکرار خرید، در فرد انگیزه سازی می شود و با تکرار خرید فروش شما افزون می گردد.

افزایش سهم بازار

در مکان نمای ھوشمند اپلیکیشن امتیاز با نمایش موقعیت مکانی کسب و کارھا به کاربران باعث ایجاد مزیت رقابتیِ آن کسب و کار نسبت به سایر مشاغل آن محدوده می گردد که مھم‌ترین ویژگی آن افزایش سھم بازار در درازمدت است. علاوه بر این ، در اپلیکیشن امتیاز، امکان تبلیغات ھدفمند منطقه ای کسب و کارھا نیز میسر است.

همچنین صاحبین فروشگاه آنلاین می توانند کسب و کار خود را برای ارایه کالا و خدمات برای کاربران امتیاز از دیگران متمایز نمایند.

افزایش مشتریان وفادار

به کمک تکنیک هوشمند ارتباط با مشتری الکترونیک در پنل کاربری امتیاز، می‌توانید لیستی از مشتریان خود تهیه کنید و در جشنواره‌های تخفیف فروشگاه‌تان، پیامی با مضمون اطلاع‌رسانی از فروش ویژه برای آن‌ها ارسال کنید. در این روش به صورت غیرمستقیم برای کاربران انگیزه‌سازی می‌شود و فرد برای تکرار خرید به فروشگاه پذیرنده هدایت می‌شود.

مسیر رشد امتیاز

مسیر رشد امتیاز

تراکنش ھای امروز کاربران امتیاز تا کنون

0

کسب و کارھای عضو امتیاز تا این لحظه

0

سایر خدماتی که امتیاز برای کسب و کارھا فراھم کرده است

مراحل شروع فعالیت در امتیاز

مرحله اول

تماس با کارشناسان امتیاز و دریافت مشاوره ی رایگان و یا تکمیل فرم زیر

مرحله دوم

بررسی دستگاه‌ھای کارت‌خوان طرف قرارداد با امتیاز یا درگاه پرداخت اینترنتی زرین‌پال جھت اعمال تنظیمات یا در صورت نیاز نصب

مرحله سوم

  • ثبت نام و تکمیل پروفایل کسب و کار
  • انتخاب درصد تخفیف برای مشتریان
  • عضویت در باشگاه مشتریان امتیاز

مرحله چهارم

نمایش موقعیت مکانی و یا نمایش فروشگاه در لیست کسب و کارهای آنلاین به مشتریان و ھدایت آن ھا به فروشگاه

فرم ارسال اطلاعات