پیشنهاد دهندگان

پیشنهاد دهندگان با توجه به نوع کسب و کار خود و هدفی که دنبال می‌کنند، پیشنهادیی را برای کاربران ایجاد می‌کنند. کاربران می‌توانند با انجام این پیشنهادها و یا معرفی آن‌ها به دوستان خود امتیاز‌هایی که به‌عنوان جایزه از طرف پیشنهاد‌دهنگان مشخص شده است را دریافت کنند.

تنوع خدمات

یک پیشنهاد می‌تواند خرید کالا یا خدمات، نصب و اجرای برنامه تلفن همراه، عضویت با اطلاعات معتبر و غیره را شامل شود.

تعرفه

شما تعداد امتیاز‌های جایزه یک پیشنهاد را تعیین می‌کنید و آن تاثیر مستقیمی بر انتخاب کاربران و ترتیب قرار‌گیری پیشنهاد در لیست پیشنهادات دارد.

مرتب‌سازی

هر‌چه یک پیشنهاد بیشتر مورد استقبال کاربر قرار بگیرد و یا امتیاز بیشتری جایزه بدهد، در لیست پیشنهادات بالاتر قرار می‌گیرد و بیشتر دیده می‌شود

گیمیفیکیشن

امتیاز در تلاش است تا با استفاده از خصوصیت‌ها و تفکرات بازی‌گونه، در زمینه‌هایی که ماهیت بازی ندارند به کسب و کار شما رونق بخشد.

بازاریابی ویروس‌وار

کاربران پیشنهادات شما را به دوستان خود اطلاع می‌دهند و در صورت انجام پیشنهاد توسط آنها امتیاز مشخص شده را دریافت می‌کنند.

توسعه‌دهندگان

با مطالعه مستند فراخوانی می‌توانید انجام پیشنهاد توسط کاربر را به ما اطلاع بدهید.
مستندات فنی

یکپارچه‌سازی با همکاران

adjust Tapstream chabok adro metrix portal adtrace