از ھر خرید خود ۴٪ تا ۴۰٪ پس‌انداز کنید.

کاربران امتیاز می توانند با خرید از فروشگاه ھای طرف قرارداد با امتیاز و استفاده از سایر خدمات تا ۴٠ درصد از مبلغ خریدشان را در حساب کاربری خود و یا به صورت نقدی در حساب بانکی شان دریافت کنند. ھمچنین می‌توانند با استفاده از این مبالغ در حساب کاربری خود از سایر امکانات اپلیکیشن نیز بھره مند شوند.

Slide

جستجو کنید

در نقشه، کسب و کارھای اطراف خود را به راحتی پیدا کنید.

خرید کنید

با افزودن کارت بانکی خود، از کسب و کارھای عضو امتیاز خرید کنید.

پس‌انداز کنید

تا سقف ۴٠ ٪ از مبلغ خریدتان را در حساب کاربری خود دریافت کنید.

نقد کنید

با اضافه کردن شماره شبای بانکی، پول خود را به صورت نقدی دریافت کنید.

مسیر رشد امتیاز

مسیر رشد امتیاز

مبلغ برگردانده شد به کاربران امتیاز تا امروز

0

کاربران اپلیکیشن امتیاز تا این لحظه

0

کسب و کارھای عضو امتیاز تا این لحظه

0

شرکت ھای پرداخت الکترونیک به عنوان شرکای تجاری امتیاز

جھت استفاده از کلیه ی خدمات امتیاز، تنھا نیاز است ھنگام پرداخت مبلغ خرید، از طریق دستگاه ھای کارتخوان عضو شرکت ھای پرداخت الکترونیک، با اسامی زیر اقدام نمایید.

 به پرداخت ملت 

zarrinpallogo

زرین پال

امکان دریافت پاداش نقدی خرید از فروشگاه های آنلاین

با همکاری امتیاز و درگاره پرداخت اینترنتی زرین پال از این پس فروشگاه های آنلاین طرف قرارداد امتیاز که از درگاه پرداخت “زرین پال” برای تراکنش های کاربران خود استفاده می نمایند می توانند از پاداش نقدی خرید برخوردار گردند.

امکان خرید اعتباری برای مبالغ ۱ تا ۵ میلیون تومان

به زودی امکان خرید اعتباری برای کاربران امتیاز فراهم خواهد شد. کاربران می توانند پس از تکمیل اطلاعات و بارگزاری مدارک مورد نظر حتی در صورتیکه در حساب بانکی خود نقدینگی نداشته باشند هم خرید خود را ثبت و به صورت اقساط تسویه نمایند. ( به زودی … )