مجانی خرید کنید

به‌‌آسانی امتیاز کسب کنید و لذت خرید مجانی از هزاران فروشگاه اینترنتی را با امتیازهای تان تجربه کنید.

امتیاز چطوری کار میکنه؟

کاربران امتیاز پیشنهادات جذابی را روزانه دریافت می‌کنند که با انجام این پیشنهادات امتیازهایی را به عنوان هدیه دریافت می‌کنند، این پیشنهادات می‌تواند شامل خرید از وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها، نصب و یا ثبت‌نام در یکی از این سرویس‌ها باشند.

سپس کاربران با جمع آوری امتیازهای خود می توانند از پذیرندگان، کوپن خرید فروشگاه‌ها و سرویس‌های اینترنتی را دریافت کنند و یا از هزاران درگاه پرداخت منتخب زرین پال مجانی خرید کنند.

emtiyaz امتیاز

امتیاز ترکیب معناداری از خرید انگیزشی، مشتری مداری و پرداخت می‌باشد، امتیاز ۳ وجه متمایز و البته اساسی دارد که شامل کاربران، پیشنهاد دهندگان و پذیرندگان می شوند.
اطلاعات بیشتر